Dominantou proslulého poutního místa je Mariánský chrám geniálního barokního architekta Jana Blažeje Santiniho - Aichla, který se rovněž podílel na stavbě benediktinského kláštera v Rajhradě. Podle původního projektu sice měl být mnohem větší - Santini navrhl symetricky nalevo i napravo od hlavního chrámu ambity a dvě vysoké kaple, znichž byla z finančních důvodů postavena pouze pravá část (pravý ambit s kaplí),ale nedokončený areál i tak působí impozantním dojmem. Chrámový komplex, dokonale zasazený do půvabné krajiny, patří k nejmonumentálnějším a umělecky nejhodnotnějším moravským stavbám svého druhu.

 

Půvabné Křtinské údolí bylo již na samém počátku 13. století vyhledáno premonstráty z opatství v Zábrdovicích u Brna, kteří zde vybudovali kostel a malý klášter.

 

 

Současný chrám, ke kterému každoročně míří tisíce poutníků, pochází z mnohem pozdější doby, z 18. století. Mohutnou centrální stavbu křížového půdorysu s monumentální kupolí a věží nad průčelím vystavěl František Ritz z Brna v létech 1712-1750. Projekt vypracoval Jan Blažej Santini. Chrám je velmi rozlehlý, je dlouhý 65 metrů, široký 38 metrů a jeho kopule se klene do výšky pětatřiceti metrů. Kostel má 73 metrů vysokou věž a osvětluje jej přes 30 oken. Je to velmi rozlehlá, nápadná a obci dominantní stavba ,která díky své architektuře a vnitřní výzdobě patří k nejcennějším památkám barokního slohu na Moravě.

 

Součástí poutního chrámu je i nevelký ambit (krytá okružní chodba) s rajským dvorkem uprostřed. V ambitu je krásná barokní kaple nesoucí jméno sv. Anny. Zdi ambitu i kaple jsou ozdobeny množstvím obrazů.

 

Jde o obrazy malířů-amatérů, ze kterých na první pohled vyzařuje upřímná zbožnost a úcta k Panně Marii Křtinské.

I varhany jsou "ušity na míru".

 

Kostel je zasvěcen Panně Marii, její socha je umístěna na hlavním chrámovém oltáři.

 

Panna Marie Křtinská, jak praví pověst, byla nalezena za silné bouře v nedalekém lesíku.

Okamžitě byla přenesena do tehdejšího kostela a tam umístěna na bočním oltáři. Na místě nálezu sochy pak lidé postavili památný sloup s mariánským obrázkem. Panna Maria jim to prý nikdy nezapomněla. Vyhověla proto i jejich prosbám v období po skončení třicetileté války. Tehdy začala v Brně řádit morová rána a věřící utíkali pro pomoc na posvátná místa. Mor ustal teprve po prosbách v Křtinském kostele a socha Panny Marie byla proto z vděčnosti přemístěna na hlavní oltář.

Chrám je vyzdoben freskou J.G. Etgense (1747), autorem sochařské výzdoby je Andreas Schweigl. Hlavní oltářní obraz je dílem Josefa Winterhaltera a pozornost zaslouží také křížová cesta, jejímž autorem je jezuitský malíř Ignác Raab.

 

Křtiny mají důstojný barokní interiér. Ideovým středem chrámu je volně stojící hlavní oltář, obklopený ušlechtilou sloupovou architekturou. Vpravo od poutního chrámu stojí kaple sv. Anny, patronky rodiny.